یااباالفضل (ع)

ای که ره بستی میان کوچه ها برمادرم/گردنت رامی شکست آنجا اگر عباس بود.-بین همه ی عشقای عالم /عشق است

عروج غریبانه وملکوتی جانبازسرافراز،حاج قاسم رمضانخانی

      دوباره آسمان تپید وبادسرسرفراق وخزان وزیدن گرفت ولاله ای سرافرازازآلاله های ایثاروجان برکفی وفداکاری راازآشیانه ی پرستوهای رضوانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 233 بازدید
دی 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
17 پست
مرداد 92
33 پست
تیر 92
10 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
صبر
1 پست
ایوب_(ع)
1 پست
آوج
2 پست
روزمعلم
1 پست
امید
1 پست
میانه
1 پست
غلو
1 پست
فروردین
1 پست
گوهر
1 پست
خوشنویسی
1 پست
شاهنامه
1 پست
قضاوقدر
1 پست
تهمینه
1 پست
اهل_حق
1 پست
خاک_بهشت
1 پست
سقا
1 پست
معلی
1 پست
هایکو
1 پست
حرف_مردم
1 پست
وراج
1 پست
سلیمان
1 پست
سحروجادو
1 پست
فطرس_ملک
1 پست
دردشیطان
1 پست
اولجایتو
1 پست
چراشیعه
1 پست
شافعی
1 پست
حنبلی
1 پست
کیمیا
1 پست
سنبل
1 پست
عشق_خدا
1 پست
فرج
1 پست
عهدآدم
1 پست
عمرشیطان
1 پست
تکبر
1 پست
زقوم
1 پست
کودکی_ها
1 پست
کورش
1 پست
قفل
1 پست
لحظه_ها
1 پست
پله
1 پست
انتظار
1 پست
صلوات
1 پست
حسان
1 پست
عبدی
1 پست
فرات
1 پست
عذب
1 پست
اجاج
1 پست
طواف_دل
1 پست
عسل_ها
1 پست
ابوتراب
1 پست
ذکر_هو
1 پست
زندگی
1 پست
یامهدی
1 پست
بصیرت
1 پست