معلم:برآنکه کنارتخته فرسودسلام

 

 

برآنکه کنارتخته فرسودسلام

خودسوخت ولی روشنی افروخت سلام

برموی سپیدوتن افتاده زتاب

بردست وبرانگشت گچ آلودسلام

 

/ 2 نظر / 57 بازدید
سی سیب

آقا داوود سلام قا لبت خیلی خوب است .امروز روز معلم است ومن هم یکی از آنها به شغلم افتخار می کنم بعد از سالها همیشه با انرژی به کلاس می روم امروز شاد نیستم چون یکی از همکاران عزیزم را از دست دادم وباید آن راتشیع جنازه کنیم .برایش دعا کنید .خدا حافظ .!

علي خوشنامي

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است، و ماندگار شدن برای یک عمر؛ سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ... همكارعزيزم، روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.