کعبه معنی

هزاربارپیاده طواف کعبه کنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قبول قبول حق نشودگردلی بیازاری

بده توملکت ومال ودلی به دست آور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      که که دل ضیا دهدت درلحد،شب تاری

هزاربدره ی زرگربری به حضرت حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  حقت حقت بگویددل آراگربه ماآری

مدارخواردلی رااگرچه خواربود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    که که بس عزیزعزیزاست دل درآن خواری

دل خراب چومنظرگه اله بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           زهی زهی سعادت جانی که کردمعماری

عمارت دل بیچاره ی دوصدپاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       زحج زحج وعمره به آیدبه حضرت باری

کنوزگنج الهی دل خراب بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          که که درخرابه بوددفن گنج بسیاری

کمربه خدمت دل ها ببندچاکروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          که که برگشایددرتوطریق اسراری

اگرسعادت واقبال گشت مطلوبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شوی شوی توطالب دل هاوکبربگذاری

چوهمعنان توگرددعنایت دل ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شودینابع شودینابع حکمت زقلب توجاری

برای یک دل موجودگشت هردو جهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             شنوتونکته شنوتونکته ی  لولاک ازلب قاری

وگرنه کون ومکان راوجودکی بودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               زمهروماه زمهروماه وزارض وسمای زنگاری

خموش ،وصف دل اندربیان نمی گنجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اگربه  اگربه هرسرمویی دوصدزبان داری

مولوی -دیوان شمس

/ 3 نظر / 18 بازدید
هادی رمضانخانی

با سلام خدمت شما استاد گرامی،امیدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. وبلاگ شما را با افتخار در جمع پیوندهای روستای هرایین قرار دادم. امیدوارم با نظرات مفید و سازنده خودتان ما را راهنمایی فرمایید.

کبوتر حرم

سلام وبلگ خوبی دارید اگه دوست داشتید به وبلاگ منم سربزنید تا باهم تبادل لینک داشتخ باشیم ممنون میشم