سخن نوآرکه نوراحلاوتی است دگر

آن هاگفت :ببینیددوستان من !وقتی که نمی توانیدبارهاوبارهابه لطیفه ای تکراری بخندید،پس چرابارهاوبارهابه غم وغصه ی تکراری زندگی تان فکرکرده ودرباره ی آن چه گذشته افسوس می خوردید؟گذشته رافراموش کرده وبه جلونگاه کنید.(برگرفته ازخانه ی خوبان شماره 35)

بنابراین تکراروتکیه همیشه درهمه ی مراحل زندگی وامورات گوناگون پسندیده نبوده وملال آوراست .چنان که سعدی علیه الّرحمه فرماید:

سخن گرچه دلبندوشیرین بود                                         سزاوارتصدیق وتحسین بود

چویک بارگفتی مگوبازپس                                                     که حلواچویک بارخوردندبس

""لِکلّ جدیدِلِذّة""متفکر

/ 1 نظر / 18 بازدید
عمه

سلام.خوب بود واقعا بعضیا فقط به غم هاتکیه ومرورمیکنند. خیلی با تیپ شعرهای فروغ حال نمیکنم.ازبابت انتخاب شعرممنونم.[گل][گل][گل]من کلا شعرخیلی زیاد دوست دارم.وخوشحالم ازسنایی هم انتخاب کردید...موفق باشی