پرستوهای نام آور(شهدای گمنام)امام زادگان عشق

      

به بهانه ی عطرآگین شدن فضای شهرستان آوج بارایحه ی پروازآسمانی دوپرستو ی نام آور

(شهدای گمنام )

      دوپرستو ی نام آور وفرزندان زهرای اطهر (س)وسربازان پاکبازحضرت روح اله (ره)وفدائیان اسلام ناب محمدی(ص) ودلسپردگان آخرین ذخیره ی حضرت احدیت (باری تعالی)صاحب العصروالزمان (ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا)ازروزشنبه 13/02/93فضای آوج راملکوتی وآسمانی ورضوانی  کردند.چه سعادتی بالاترازاین که همای اوج ایثاربرشانه های دلباختگان شهودوشهادت مهرعشق ودلدادگی نهندودوباره عاشورائیان رابه تماشابخوانندوکبوتران سینه سرخ شجاعت وجانبازی رابه رخ تمامی پوچ نظران پوشالی نگربکشند.عطریکه می پراکنند،جاودانگی عشق ومعاشقه عبدوخالق رادر  گردون گردان بامشام ملکوتیان آشنامی سازدوآنان راانگشت به دهن به نظاره غبطه وتحیردعوت می نماید.

       کاش جایگاه رفیع آن پرستوهای خونین بال راهمچون آزادگان سرافرازمی شناختیم وبه جای شهدای گمنام شناسنامه ی نام آوری ازدفترودیوان باری (عزشانه) می گرفتیم وبااین عزت وافتخاریادشان می کردیم.چون به قول حضرت روح اله آنان امام زادگان عشقند.پس کسی که امام زاده باشدوآنهم امام زاده ی عشق ودلدادگی ودلباختگی هرگزگمنام نخواهدبود.آنان به اعلادرجه ی نام آوری نایل شده اندونه تنهاخودبه این رتبه ی  رفیع عاشقی رسیده اند،بلکه هریک ازآن قاصدان سرافرازی وسربلندی ،فرماندهی لشکریان عاشق پیشه ی  بیشه ی دلداری ورادی راعهده دارندوزورق زمینه سازی ظهورسراسرسروریگانه علت امیدوامیدواری راباروح روحانی ورضوانی خودرهنمون می باشند.پس برمافرض است به جای عنوان گمنامی برناصیه ی افتخاراتمان نام آوری آنان راحک کنیم .به امیدآن روز وآن لحظه.

سینه سوخته ی راه ویادشهدای  گرانمایه ،داودرمضانخانی

اللهم الرزقناتوفیق الشهادة فی سبیلک.

/ 3 نظر / 70 بازدید
علي خوشنامي

سبزی و با هجوم خزان گم نمی شوی نوری که در عبور زمان گم نمی شوی پنداشتند مرگ تو پایان نام توست اما بدان ز باورمان گم نمی شوی مثل عبور ثانیه ها، مثل زندگی یک لحظه از ورای جهان گم نمی شوی با آنکه زخم خورده شام شقاوتی ای صبح! ای سپیده، زجان گم نمی شوی نام تو وسعتی ست پر از آبروی عشق باور کن ای همیشه عیان!گم نمی شوی در قلب آنکه عاشق نام بلند توست ای آبروی هر دو جهان گم نمی شوی اجرتان باشهدا.

عمه

سلام...ولادت باسعادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام مبارک باد...روزتان مبارک

عمه

ماه رمضان، شروع «َحّوِل حال» ست روی دل ما ، تبسمی از بال ست همبال فرشته‌ها شدن آسان ست در ماه خدا، که سیب شیطان کال ست التماس دعا