چکامه های صلواتی

*****

جان راتوصفاده به صفای صلوات    

 همراه ملک شوبه نوای صلوات

خواهی که شودمشکلت آسان بفرست

برجهره ی دلربای "مهدی" صلوات

*****

برچهره ی دلربای" مهدی "صلوات  /   برجان ودل صبور"مهدی" صلوات

تا   امر  فرج  شود   مهیّا  بفرست     /   بهرفرج وظهور"مهدی "صلوات

****               

برکوکب آسمان عصمت صلوات   /  بر"فاطمه" گوهرنبوت صلوات

بر   مادر  یازده  امام   بر  حق /      ازصبح ازل تابه قیامت صلوات

******

گفتم که خدامرامرادی بفرست    / طوفان زده ام راه نجاتی بفرست

فرمود  که بازمزمه ی  یا"مهدی"  /  نذر  گل نرگس صلواتی  بفرست

*****

صحبتی شدکه خداباب نجاتی بفرست

 تلخی ذائقه راشاخه نباتی بفرست

می رسد با علم سبز امامت بردوش

ازچه خاموش نشستی صلواتی بفرست.

*****

بایاد"علی "بود ظهوربرکات  /       باحبّ "علی "سیئه گرددحسنات

تاکورشود هرآنکه نتواندددید /     برجان نبی حضرت "حیدر"صلوات

*****

خورشیدچراغکی زرخسار"علی" است  

مه نقطه ی کوچکی رخسار"علی" است

هرکس که فرستدبه "محمد"صلوات 

 همسایه دیواربه دیوار" علی "است

*****

بر"مهدی" وآن هاله ی نورش صلوات 

 برخال لب وجام ظهورش صلوات

بی پرده همه انس وملک می گویند

 برسال ومه ووقت ظهورش صلوات     

***

الّلهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّدوعجلّ فرجهم واغثنا بحقّهم.   

/ 0 نظر / 110 بازدید