عروج غریبانه وملکوتی جانبازسرافراز،حاج قاسم رمضانخانی

      دوباره آسمان تپید وبادسرسرفراق وخزان وزیدن گرفت ولاله ای سرافرازازآلاله های ایثاروجان برکفی وفداکاری راازآشیانه ی پرستوهای رضوانی پروازدادوبه فردوس اعلی علیین نزول اجلالش کرد.

    غم زمانه خورم یافراق یارکشم                    به طاقتی که ندارم کدام بارکشم

       الهی ،این دیاردوّارچقدرحقیراست وچه اندازه ناچیزکه نمی تواندوسعت وفراخی دل وقلب آن حسینیان عرشی مآب فرش نشین رادرخودجای دهد.آسمان چقدربه گزین است که درکمین افلاکیان لحظه شماری کرده وپی به حقارت زمین می بردواسطوره های مشعشع خاک نشین راتابه اعلاترازعیّوق عروج می دهدوبه خاک تحمل ناپذیرطعنه ی مستانه می زندو فرشتگان رابه تماشای تحیّروتحسین فرامی خواندوالماس های اصیل رابه اصالت ابدی خودمی رساند.

      آری ،شهادت شاهدانه ی آن عزیزعزّت نشین عزّت آفرین خونی دوباره دررگ های شیفتگان آل الله وثارالله روانه ساخت وآوندهای مردانگی وغیرت علی اکبری رادرتن وجان هیئتی های زادگاهش به بالندگی وتحّرک واداشت وقلوب خسته ومجروحشان راازتیرشرمگین فراق وجدایی درکنج تحسّروغبطه بست نشین ساخت وداغدارشان نمود.

      یارب تورابه تولای عشق ودلدادگی وبه گستردگی دل های آسمانی آن کبوتران حرم نشین حریم "ستروعفاف ملکوت"وبه خون پاک جاری وساری آن شاهدان شهدنوش شریعه ی جانبازی وپاکبازی قسم ،به همه ی ارادتمندان کوی عشق ومشق بندگی جرعه  ای ازشراب طهوربیداری آفرین شفاعتشان رابچشان وبه آرزوی شهادتشان برسان.،وآن عزیزسفرکرده راباحبیب گلگون سبزنشین کربلای پربلا،حضرت اباعبدالله الحسین(ع)هم منزلش ساز.بعزتک یاذالجلال والاکرام.

    

     

/ 0 نظر / 248 بازدید