# مسجدامام_حسین_(ع)هرایین

گذشتن-عدالت

  حضرت علی (ع):بگذاریدوبگذرید‘ببینیدودل نبندید‘چشم بیندازیدودل نبازید‘که دیریازودبایدگذاشت وگذشت. شنیدم که جمشید   فرخ سرشت                        به سرچشمه ای بربه سنگی نوشت براین چشمه چون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید