دردشیطان وشش خوی پسندیده ی آدم ها

 

رنجاندن شیطان باشش خصلت

                          

شیطان به رسول خدا(ص) گفت:

                 من طاقت دیدن شش خصلت در آدم ها را ندارم.

 1.وقتی به هم میرسند سلام میکنند.

                         2 .باهم مصافحه(روبوسی) میکنند.

3.برای هر کاری انشاالله میگویند.

                        4.از گناه استغفار میکنند.

5.ابتدای هر کاری بسم الله میگویند.

                       6.تا نام حضرت محمد(ص) را میشنوند صلوات میفرستند.

 اگه میخواهید شیطان راخشمگین سازیدیاعلی رونوشت  برداریدومنتشرکنید!

/ 1 نظر / 20 بازدید
منصوررمضانخانی

سلام یکى از کمبود «کتاب» مى‏نالد، دیگرى از کمبود «مطالعه». گاهى کتاب و کتابخانه موجود و دم دست است، اما اشتیاق مطالعه و انگیزه کتابخوانى نیست. گاهى هم شوق خواندن هست، اما یا نمى‏دانیم «چه بخوانیم؟»، یا آن‏چه را مى‏خواهیم، نمى‏یابیم، یا کتاب گران است و دسترسى به آن، مشکل. به هرحال، «مطالعه» خوراک روح و فکر انسان است و «کتاب»، سفره‏اى است که غذاهاى گوناگون را در اختیار خوانندگان مى‏گذارد. اگر اشتهاى ما کور شده باشد، کتابها چه تقصیرى دارند؟ پس نباید ضعف‏ها را همیشه به گردن دیگران و مسؤولان فرهنگى انداخت. گاهى بى رغبتى به مطالعه، مى‏تواند عامل بسیارى از نارساییهاى فکرى و ضعف بینش و سطحى نگرى در مسایل مربوط به اندیشه و جامعه باشد. «نویسندگان»، به صورت تولیدکنندگان فراورده‏هاى فکرى، یا به عنوان عوامل تهیّه و توزیع و عرضه، سهم و نقش دارند، نقشى که گاهى بنیادین و سرنوشت ساز است. دانشجو، باید «جویاى دانش» باشد، همیشه، همه جا و در هر شرایط. باید با کتاب، دوست شد، انس گرفت، در سفر و حضر آن را همراه داشت و خستگى‏هاى روحى و عدم نشاط را با آن درمان